با پر کردن فرم زیر با شما تماس خواهیم گرفت.

فرم [ بررسی پروژه ]

شما می‌توانید اطلاعات پروژه خود را در فرم زیر وارد کنید تا ما بتوانیم پروژه را بررسی و تحلیل کرده و زمان، هزینه و تکنولوژی های پیشنهادی دیهیم را طی یک سند کامل SRS به شما ارائه دهیم.

اطلاعات بیشتر در مورد RFP و SRS و تفاوت این دو

 

لطفا نام خودتان یا شرکتتان را وارد نمایید
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید
لطفا شماره تلفن یا موبایل خود را وارد نمایید
لطفا وبسایت خود را وارد نمایید
مدت زمان تخمینی برای تکمیل کل پروژه و مراحل مختلف آن.
لطفا بودجه تخصیص داده شده به پروژه به همراه هزینه‌های مربوط به طراحی، تست، راه‌اندازی، نگهداری و پشتیبانی پس از اتمام پروژه را وارد نمایید.
لطفا توضیح مختصری از مهارت‌های مورد نظر خود را بنویسید.
لطفا لیستی از وبسایت ها و اپلیکیشن های مشابه مورد نظر خود را وارد کنید.
لطفا با توجه به اهمیت فاز بندی پروژه امکانات با اولویت بالاتر را بنویسید
لطفا توصیف کامل اهداف و نیازهای پروژه برای تیم اجرایی، لیست ویژگی‌های مورد انتظار از پروژه و محتوا مورد نیاز برای پیاده‌سازی پروژه را وارد نمایید.